yavuz.jpg

YAVUZ SELİM ÇELİK

Bursiyer

E-mail: celiky17@itu.edu.tr

Telefon: +90 212 285 6108

İstanbul Teknik Üniversitesi

Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü
34469 Sarıyer Maslak – İstanbul, Türkiye

Özgeçmiş

ORCID_photo.jpg.png
rg.png
Araştırma Konuları

Uzaktan Algılama; Fotogrametri; İnsansuz Hava Araçları, Coğrafi Bilgi Sistemleri