ORCID_photo.jpg.png
rg.png
Araştırma Konuları

Uzaktan Algılama; Fotogrametri; İnsansız Hava Araçları, Coğrafi Bilgi Sistemleri; Taşkın Analizi; Sınıflandırma Analizleri; Arazi Örtüsü/Kullanımı; Şehir Planlama.

Doktora Konusu

"Büyük Menderes Nehrlndeki Menderes Yapıların Zamansal Hacim Değişiminin İHA Tabanlı Analizi ve Ekstrem Olayların Etkisi" çalışması gerçekleştirilmiştir. Hareket Tabanlı Yapısal Algılama (SfM) tekniği tabanlı çok yüksek çözünürlüklü yüzey modellerini üretmek için İHA ile görüntüleme işlemleri gerçekleştirilmiştir. Üretilen artzamanlı topoğrafik veriler ile Büyük Menderes Nehri’ndeki menderes yapıların hacimsel değişiminin analizleri gerçekleştirilmiştir. TRMM zaman serisi ve ekstrem değer analizleri kullanılarak mevsimsel olarak hacimsel toprak kayıp/kazanım miktarlarının değişimlerinin ekstrem olaylar ile arasındaki ilişki belirlenmiştir. Zaman serilerinin oluşturulması ve ekstrem değer analizleri ile hidrolojik değişimler daha rahat ve detaylı olarak yorumlanarak yağışların ve taşkın olaylarının topoğrafik değişime etkisi gelecek dönemler için belirlenmiştir.

Öne Çıkan Yayınları
  • Akay S.S., Özcan O., Şanlı F.B.,Quantification and Visualization of Flood-induced Morphological Changes in Meander Structures by UAV-based Monitoring.Engineering Science and Technology an International Journal, 2021

  • Akay S.S., Özcan O., Şanlı F.B., Görüm T., Şen Ö.L., Bayram B., UAV-Based Evaluation of Morphological Changes Induced by Extreme Rainfall Events in Meandering Rivers. PLoS ONE, 15(11): e0241293, 2020.

  • Akay S.S., Ozcan O., Sen O.L., Modeling Morphodynamic Processes in a Meandering River with Unmanned Aerial Vehicle-Based Measurements. Journal of Applied Remote Sensing, 13(4), 044523, 2019.

  • Özcan O, Demir D.B., Akay S.S., İnsansız Hava Araçları ve Yer Bilimleri, Gece Akademi, ISBN 978-605-288-755-4, 25 Aralık 2018.

ssa_edited.jpg

SEMİH SAMİ AKAY

Dr.

E-mail: semih.sami.akay@std.yildiz.edu.tr

Telefon: +90 212 285 6108

Yıldız Teknik Üniversitesi

Harita Mühendisliği
34469 Davutpaşa Esenler– İstanbul, Türkiye

Özgeçmiş