1611754804561.jpg

Onur Altınay

Doktora Öğrencisi

E-mail: onur.altinay@itu.edu.tr

Telefon: +90 212 285 6108

İstanbul Teknik Üniversitesi

Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü
34469 Sarıyer Maslak – İstanbul, Türkiye

Özgeçmiş

ORCID_photo.jpg.png
rg.png
Araştırma Konuları

Buzul Jeomorfolojisi; Buzul Modellemesi; Sirk Morfometrisi; Kozmojenik Tarihlendirme; Uzaktan Algılama

Doktora Konusu

Batı Toroslar'daki Pleyistosen buzullaşmaları ve buzul jeokronolojisi

Öne Çıkan Yayınları
  • Altınay, O., Sarıkaya, M.A. & Çiner, A. Late-glacial to Holocene glaciers in the Turkish mountains. Med. Geosc. Rev. 2, 119–133 (2020). https://doi.org/10.1007/s42990-020-00024-7

  • Altınay, O., vd. Sirk Morfometrisi Çalışmalarında İnsansız Hava Araçları (İHA) ve CBS Kullanımlarına Bir Örnek: Karadağ Kütlesi (Batı Toroslar)