Menderes Havzalarının İzlenmesi

Büyük Menderes Nehri üzerinde bulunan menderes yapılarındaki morfolojik değişimlerin İHA ile artzamanlı izlenerek modellenmesi ve ekstrem olayların incelenerek ile topografyadaki değişimlere etkisi belirlenmiştir. 

2018 ve 2019 yıllarında Büyük Menderes Havzası'nda bulunan menderes yapılarında İHA ile hızlı ve her türlü hava ve arazi şartlarında ocak, haziran ve eylül aylarında arazi çalışmaları gerçekleştirilerek topografik veriler üretilmiştir.

Menderes yapılarında meydana gelen sediment bütçelerinde alansal ve hacimsel değişimler ile kıyı çizgisinde meydana gelen değişimler belirlenmiştir.

2019 yılı ocak ayında havzada meydana gelen taşkın olayı hem havza yönetimi açısından hem de ekstrem yağışların havzadaki etkisinin gösterilmesi açısından önem teşkil etmektedir.

Dönemsel olarak kıyı çizgilerinin değiştiği, yağışların azalması ve nehir suyu seviyesinin azalması ile sediment birikimlerinin meydana geldiği görülmekle birlikte havza meydana gelen yağışlar ile nehir suyu seviyesinin arttığı, erozyon ve kırılmalar meydana gelmesi ile tarım alanlarının taşkın suyu altında kaldığı görülmektedir.