Kumul Dinamiğinin İzlenmesi

Seyhan ve Ceyhan Deltası’ndaki kıyı dinamiğinin kumul alanlarına etkisinin uzun yıllar ve mevsimsel değişim analizi ile belirlenmesi çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

​​Publications related to this research:

Fidan, S., Gorum, T., Spatial and Temporal Distribution of Fatal Landslides in Turkey (1929-2019) (To be submitted to the Landslides).

Fidan, S. ve Görüm, T. (2020). Türkiye’de ölümcül heyelanların dağılım karakteristikleri ve ulusal ölçekte öncelikli alanların belirlenmesi. Türk Coğrafya Dergisi (74), 123-134. DOI:10.17211/tcd.731596

Abstracts and presentations related to this research:

Gorum, T., Fidan, S., (2020). Fatal Landslide Database of Turkey (FATALDOT). In EGU 2020 General Assembly Conference Abstracts, Vienna.

Fidan, S., Gorum, T., (2020). Temporal trends and controlling factors of fatal landslides in Turkey. In EGU 2020 General Assembly Conference Abstracts, Vienna.

Fidan, S., Gorum, T., “The Role of Topographic and Climatic Factors on the Distribution of Fatal Landslides in Turkey”, International Symposium on Geomorphology, ANKARA, TURKEY, 10-12 October 2019, pp. 92-93


Fidan, S., Gorum, T., “Fatal Landslide Archive Inventory of Turkey from 1929 to 2018”, International Disaster & Resilience Congress (IDRC), ESKİŞEHİR, TURKEY, 26-29 June 2019, pp. 1109-1110


Fidan, S., Gorum, T., “Spatial and Temporal Distribution of Fatal Landslides in Turkey From 1929 to 2018”, 1st Istanbul International Geography Congress, ISTANBUL, TURKEY, 20-22 June 2019, pp. 10-11