itu3bee - İTÜ 3B Sanal Kampüs

itu3bee 3B Sanal Kampüs Projesi ile Dünya’da sayılı Türkiye’nin ilk İHA ile üretilmiş 3B kampüsü İTÜ Ayazağa Kampüsü’dür.

 

İHA ile kampüs üzerinde fotogrametrik uçuşlar gerçekleştirilerek üzerinde ölçüm yapılabilen, gezilebilen yüksek doğruluklu veri üretimleri gerçekleştirilmiştir.

İTÜ 3B Sanal Kampüsü dijital ve sanal ortamda gezilerek tanıtım ve detay belirleme çalışmalarında kullanılabilmektedir.

3B kampüs modeline ait katı model üretilerek model sunumu ve model üzerinde çalışmalar gerçekleştirilebilmektedir.

itu3bee - İTÜ 3B Sanal Kampüsü sanal gerçeklik ortamlarında sanal gerçeklik gözlüğü ile gezilerek kampüse erişimi sanal ortama taşımaktadır.

itu3bee ile İTÜ Ayazağa Kampüsü sanal ortam internet üzerinden gezilerek yeleşkeye ait binalar hakkında bilgiler alınabilmekte ve istenilen ölçümler gerçekleştirilebilmektedir.