HAKKINDA

Earth3Bee Lab

3  Boyutlu Yer  Modelleme  Laboratuvarı

İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü bünyesinde İnsansız Hava Araçları ile yüksek çözünürlükte veri üretmek,lisans/lisansüstü eğitimler vermek amacıyla “3 Boyutlu Yer Modelleme Laboratuvarı-Earth3Bee Lab." rektörlüğümüz tarafından onaylanarak kurulmuştur.

aybe.jpeg

Earth3Bee Lab temel amacı; veri temini için her türlü arazi şartlarında arazi çalışmalarının gerçekleştirilmesi ile veri üretimi ve analizlerin yüksek başarımlı bilgisayarlar ile sağlanması ve 3B modellerin görsel sunumlarının geliştirilerek istenilen platformlarda sunulmasının sağlamaktır.

Earth3Bee Lab kapsamındaki çalışma alanları; İHA ile fotogrametrik harita üretimi, 3B model üretimi, termal görüntüleme ile ısı haritalarının üretimi, anlık doğal afet olan bölgeleriizlemeve analizleri, afet sonrası haritalama işlemi, barajların, nehir havzalarının, kıyı şeritlerinin, arkeolojik alanların, erozyon alanlarının izlenmesi ve denetlenmesi, 3B model ile sanal gerçeklik üretimi (sanal kampüs, sanal, müze vb.), kültürel ve tarihi alanların rekonstrüksiyon amaçlı veri üretimi, hava kirliliği alanlarının belirlenmesi amacıyla çevre sağlığı haritalarının üretilmesi, İHA ile bitki örtüsü haritalama işlemi, tarımsal, zirai ve fenolojik evre izleme çalışmalarıdır. 

Earth3Bee Lab ile disiplinler arası çalışmalar kapsamında fakülteler ve proje geliştiren derslerde ilgili öğretim üyeleri ve öğrencilerine çalışmaları kapsamında destek olmak planlanmaktadır.

Laboratuvar bünyesinde İHA ile gerçekleştirilecek çalışma konuları;

 • Hidrolik ve hidrolojik modelleme, izleme ve haritalama

 • Heyelan modelleme, izleme ve haritalama

 • Tarımsal izleme ve haritalama

 • Orman yönetimi ve planlama

 • Kentsel planlama ve modelleme

 • Madencilik

 • Çevresel koruma

 • Nehir ortamları izleme ve haritalama

 • Kıyı modelleme, izleme ve haritalama

 • Jeolojik modelleme ve haritalama

 • Arkeolojik sit alanlarının haritalanlası ve modellenmesi

 • Petrol ve doğalgaz boru hattı izleme

 • Termal bölge izleme ve haritalama

 • AR ve VR uygulamaları ile elde edilen son ürünlerin sunumu