IMG_5396.JPG

EMRAH ÖZPOLAT

Doktora Öğrencisi

E-mail: ozpolat16@itu.edu.tr

Telefon: +90 212 285 6108

İstanbul Teknik Üniversitesi

Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü
34469 Sarıyer Maslak – İstanbul, Türkiye

Özgeçmiş

ORCID_photo.jpg.png
rg.png
Araştırma Konuları

Tektonik Jeomorfoloji, Kıyı Jeomorfolojisi, Optik Uyarımlı Yaşlandırma, CBS, Uzaktan Algılama

Doktora Konusu

Güncel araştırma konum; Orta Menderes Masifi`nin (Aydın Bloğu) Kuvaterner tektonik deformasyonu oluşturmaktadır. Bu deformasyon paternini anlamak için yüksek açılı normal faylarla kontrol edilen akarsu taraçaları ve alüvyal fanlar temel morfolojik birimler olarak kullanılmaktayım. Bir dağ önü boyunca tektonik deformasyonu deşifre etmek amacıyla akarsu taraçaları ve alüvyal fan yüzeylerinin terk edilme yaşlarını belirlemek için Optik Uyarımlı Lüminesans tarihlendirme yöntemini kullanıyorum. Ayrıca akarsuların tektonik deformasyona verdiği tepkinin anlaşılması için Ksn, Chi map… gibi ileri topografik analizlere ilaveten alüvyal fanların morfometrik özelliklerini de kullanmaktayım. Bir diğer ilgi alanım olan ön kumul sırtları ve plaj sırtları gibi kıyı bariyerlerinin kıyı evriminin anlaşılmasındaki rolü üzerine de çalışmalarımı sürdürmekteyim. Bu kapsamda Türkiye`nin en büyük delta ovası olan Çukurova Deltası`nın Holosen evrimi anlamak için ön kumul sırtlarını bir morfolojik belirteç olarak kullandım. Halihazırda, Çukurova Deltası`nın kıyı ve kumul dinamiklerini anlamaya yönelik projede çalışmaktayım.

Öne Çıkan Yayınları
  • Özpolat, E., Demir, T., (2019). The spatiotemporal shoreline dynamics of a delta under natural and anthropogenic conditions from 1950 to 2018: A dramatic case from the Eastern Mediterranean. Ocean & Coastal menagement , (180) 104910. https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2019.104910

  • Özpolat, E., Yıldırım, C., Görüm, T., (2020). The Quaternary landforms of the Büyük Menderes Graben System: the southern Menderes Massif, western Anatolia, Turkey. Journal of Maps. Journal of Maps, 16 (2), 405-419. https://doi.org/10.1080/17445647.2020.1764874