Deformasyon Ölçümleri 

Akarsular üzerinde bulunan köprü ayaklarında taşkın ve akım kaynaklı meydana gelen oyulmalar köprülerde tehlike  durumlarını oluşturmaktadır. Bu nedenle meydana gelen deformasyonların incelenmesi ve belirlenmesi önem teşkil etmektedir.

Antalya Boğaçay akarsu havzasına ait farklı zamanlarda elde edilen sayısal yüzey modelleri kullanılarak gelecekte oluşabilecek olası taşkın etkileri ve oyulma miktarı saptanmıştır. Oyulmaya maruz betonarme köprülerin yanal ve düşey yükler altındaki davranışı detaylı biçimde incelenmiştir.

Antalya Boğaçay  köprü ayaklarının beklenen oyulma sonrasındaki yük ve yer değiştirme kapasitesi karşılaştırmalı olarak belirlenerek, yenilenen köprü taşıyıcı sistemleri kapasitelerinin  çoklu afet performansı kontrol edilmiştir

Figure. Bodrum Tsunami ND 2D wetdry zoom domain