Arkeolojik Çalışmalar

Multidisipliner çalışmalar kapsamında Datça, Salamis (KKTC), Burdur ve Mersin illerinde projeleri kapsamında ortak çalışmalar gerçekeleştirilerek, arkeolojik alanların İHA'lar ile harita ve 3B model üretimleri gerçekleştirilmiştir.

Mersin Orta Toroslar Tarihöncesi Araştırmaları

İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Tarih Öncesi Arkeolojisi Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinin Mersin Orta Toroslar Tarihöncesi Araştırmaları kapsamında çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

 

Üretilen veriler neticesinde arkeolojik alanı içerecek şekilde milli park haritaları hazırlanmaktadır.

Hacılar Büyük Höyük Arkeoloji Alanı

İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinin Hacılar Büyük Höyük Arkeolokij Kazı alanında çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

 

Knidos Antik Kenti

İTÜ Avrasya Yer Bilimler öğretim üyelerinin çalışmaları kapsamında Datça Knidos Antik Kenti’nde çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

Salamis Antik Amfitiyatrosu

İHA ile 3B modelleme çalışmaları kapsamında KKTC Salamis Antik Amfitiyatrosu 3B modeli üretilmiştir. 3B modeller sanal ortamlarda sunulabilmektedir.

3B modellerin katı model çıktıları üretilebilmektedir.