RESEARCH

ARAŞTIRMALAR

itu3bee - İTÜ

3B Sanal Kampüs

itu3bee - İTÜ 3B Sanal Kampüs; Dünya’da sayılı Türkiye’de ise  ilk kez İHA ile üretilmiş 3B üniversite kampüs projesidir. İTÜ Ayazağa Kampüsü 3B model üzerinde sanal ortamda gezilebilmektedir.

Arkeolojik Çalışmalar

Arkeolojik alanların ortomozaik, sayısalk yükseklik modeli ve 3B modelleri üretilerek haritalar ve sanal gerçeklik modelleri üretilmektedir.

Orman Yangını Sonrası Tespit Çalışmaları

Orman yangınları sonrasında heyelan alanlarının belirlenmesi çalışmaları

Menderes Havzalarının İzlenmesi

Nehir havzalarında morfolojik değişimler, dönemsel analizler ve taşkın olaylarının etkileri incelenmesi 

Kıyı Değişimlerinin İzlenmesi

Yıl içinde meydana gelen aylık deniz kıyı çizgisi ve hacim değişimlerinin incelenmesi

3 Boyutlu Yer ve Obje Modelleme

İHA ile yer ve yeryüzüne ait objelerin 3B modelleri oluşturularak sanal ortamda ölçüm  ve gezinti gerçekleştirilebilmektedir. 

Deformasyon Ölçümleri 

Nehirler üzerindeki köprü ayaklarında meydana gelen oyulma ve deformasyonlar belirleme çalışmaları 

Kumul Dinamiğinin İzlenmesi

Kıyı dinamiğinin kumul alanlarına etkisinin uzun yıllar ve mevsimsel değişim analizi ile belirlenmesi çalışmaları

Sanal Gerçeklik

İHA ile üretilen 3B modeller Sanal Gerçeklik uygulamalarında kullanılarak model üzerinde ölçümler ve organizasyonlar gerçekletirilmektedir.