3 Boyutlu Yer ve Obje Modelleme

İHA ile gerçekleştirilen fotogrametrik uçuşlar sonucunda tarihi, arkeolojik, doğal, inşaat gibi alanların ve yapıların 3B modelleri üretilerek ölçümler yapılabilmesinin yanı sıra 3B yazıcılar ile katı model üretimi, online ve sanal gerçeklik ortamlarında sunumları gerçekleştirilerek kişilerin uzaktan erişimleri ile tanıtım ve gezme çalışmaları gerçekleştirilebilmektedir.   

Laboratuvar bünyesinde;

  • İTÜ Ayazağa Kampüsü, 

  • Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü,

  • Ayasofya,

  • Sultanahmet Camii,

  • Kapadokya Peri Bacaları, 

  • Hacılar Büyük Höyük Arkeoloji Alanı,

  • Mersin Orta Toroslar Tarihöncesi Arkeoloji Alanı,

  • Knidos Antik Kendi Arkeoloji Alanı,

  • Salamis Antik Amfitiyatrosu

3B modelleri üretilerek katı modelleri üretilmiş, online ve sanal gerçeklik ortamlarında sunumları gerçekleştirilmiştir.